Obchodní podmínky

Úvod Obchodní podmínky

1) Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím internetového obchodu www.rajvyrobku.cz. S těmito obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před odesláním své objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn. Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.

 

Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.rajvyrobku.cz je Kateřina Srbová se sídlem v Praze 9 - Vysočany, Pod Harfou 938/60, IČO 02970945 

Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky. Provozovatel není plátne DPH.

 

Zákazník (spotřebitel) se zavazuje seznámit se s těmito obchodními podmínkami před tím, než si objedná vybrané zboží. Spotřebitelem je osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s dodavatelem nejedná v rámci své podnikatelské činnosti.

Dodavatel je provozovatel maloobchodu.

 

Předmětem uzavírané kupní smlouvy mezi spotřebitelem a dodavatelem je závazek dodavatele dodat spotřebiteli objednané zboží a závazek spotřebitele objednané zboží převzít a zaplatit dodavateli dohodnutým způsobem dohodnutou cenu.

V případě nepřevzetí a nezaplacení objednaného zboží spotřebitelem je dodavatel oprávněn požadovat po spotřebiteli úhradu poštovného a poplatek 200 korun jakožto úhradu nákladů spojených s vyřízením objednávky.

 

Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, kterou zákazník (spotřebitel) uzavírá s prodávajícím (dodavatelem).

 

2) Objednávání

Nabízíme Vám možnost pohodlného nákupu přímo z Vašeho domova. Objednávat můžete 24 hodin denně prostřednictvím integrovaného nákupního košíku či emailu.

Objednávka zaslaná prostřednictvím našeho elektronického obchodu je přijata standardně do 24 hodin, nejpozději vždy následující pracovní den (v případě zaslání objednávky v průběhu víkendu).Potvrzení objednávky Vám zašleme e-mailem, o expedování zboží budete rovněž informováni e-mailem. U některých objednávek (větší množství apod.) Vás kontaktujeme pro potvrzení objednávky telefonicky.

Stornování objednávky je možné nejpozději do okamžiku odeslání objednávky. Storno je možné provést telefonicky nebo e-mailem, při stornování objednávky stačí uvést Vaše jméno, číslo objednávky a emailovou adresu (v případě stornování telefonicky).

 

3) Expediční a dodací lhůty

Lze zvolit dodání od České pošty.

Doporučený balík

 

Zásilkovnou

 

 

Snažíme se držet 99% našeho sortimentu skladem.

 

Pokud dojde k nevyzvednutí oné zásilky zákazníkem a zásilka nám bude přepravní společností vrácena nazpět, kontaktujeme zákazníka a individuálně řešíme tento problém.

 

4) Platební podmínky

a) Dobírkou - cenu zboží a poštovného uhradíte při dodání.

b) Převodem na účet

 

 

5) Poštovné a balné v ČR

Zboží bude na Vaši adresu zasláno Českou poštou nebo na výdejní místo zásilkovna.cz. K celkové sumě za zboží Vám bude účtováno pouze poštovné. Balné je zdarma.

 

6) Záruky - reklamační řád

Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti po individuální dohodě s Vámi v souladu s platným právním řádem České republiky.

Zákazník je povinen prohlédnout zboží dodané prodávajícím bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu zboží, je zákazník povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zboží za přítomnosti dopravce. U obchodních balíků je potřeba zkontrolovat stav zboží přímo na České poště(popřípadně před doručovatelem České pošty). V opačném případě nemusí být reklamace Českou poštou uznána.

Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, veškeré zboží je pojištěno. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavření škodné události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva, nebo dodáno nové zboží. Podepsáním přepravního listu zákazníkem zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že zboží bylo řádně a včas dodáno.

Před prvním použitím zboží je zákazník povinen prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit. V případě nesprávného používání zboží nese odpovědnost zákazník.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené jeho používáním, ani na vady, na které byl zákazník předem upozorněn.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací po převzetí zboží. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

K reklamaci je nutné ve všech případech předložit kopii faktury/voucherů a doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány.

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku.

 

7) Vrácení zboží

Nakupováním v našem obchodě nepodstupujete žádné riziko. Jste oprávněni zakoupené zboží bez udání důvodu vrátit zpět do 14 dnů od převzetí zboží.

Spotřebitel je v tomto případě povinen vrátit nepoužité, nepoškozené a kompletní zboží v původním obalu a s originálním dokladem o koupi. Spotřebitel je povinen doručit zboží prodávajícímu. Náklady na dopravu hradí spotřebitel. Po splnění těchto podmínek bude spotřebiteli vrácena kupní cena zboží.

 

8) Informace poskytované spotřebiteli na základě zákona 40/1964 Sb. (Občanského zákoníku)

Dle § 53:

ad. a) Kateřina Srbová, IČO 02970945, Pod Harfou 938/60, 190 00 Praha 9

ad b a c) Zboží, charakteristika a ceny zboží jsou u jednotlivých nabízených položek.

ad d) Ceny zboží uvedené v elektronickém obchodě jsou vždy ceny pro koncového spotřebitele a bez jakýchkoliv dalších skrytých poplatků kromě nákladů na dodání. Náklady na dodání jsou v obchodních podmínkách a také v části "Pokladna".

ad e a f) Způsob dopravy a úhrady si zákazník zvolí při nákupu v části "Pokladna," kde se rovněž dozví celkovou výši nákladů na dodání. Výše poštovného a balného je rovněž uvedena v obchodních podmínkách.

ad g) Dle § 53. odst. 6 má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění při použití prostředků komunikace na dálku.

ad h) Neúčtujeme žádné poplatky při použití prostředků komunikace na dálku.

ad h) Naše nabídka platí po dobu aktivního připojení k www.rajvyrobku.cz a doby potřebné k doručení objednávky prostřednictvím nástrojů www.rajvyrobku.cz.

 

 

9) Reklamace

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Toto právo je podmíněno nákupem jako fyzická osoba (nikoliv na IČO).

 

Pokud se rozhodne pro odstoupení v této lhůtě, kontaktujte nás (písemně nebo telefonicky), že žádáte o odstoupení od smlouvy, uveďte číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu. Nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu, včetně voucher (popř. jeho kopií), nám doručí osobně nebo zašlete zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Kupující je povinen uhradit veškeré expediční a bankovní náklady.

 

Po obdržení vráceného zboží prodávající kupujícímu vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem a to nejpozději do 30 dnů od účinnosti projevu vůle kupujícího (od doruční odstoupení od smlouvy). Při nesplnění uvedených podmínek může prodávající vůči spotřebiteli uplatnit kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží. Tím není dotčeno právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy bez jakékoli sankce. V případě nedodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy je takové odstoupení od smlouvy neplatné a spotřebiteli tím nevznikají žádná práva na vrácení zboží. Neposílejte zboží na dobírku a doporučujeme Vám zboží pojistit.

 

 

Podmínky pro vrácení peněz:

  •     Zboží musí být naprosto neporušené, bez známek užívání nebo opotřebování, v originálním neporušeném obalu, dobře zabalené, schopné dalšího prodeje.
  •     Zákazník musí odeslat zásilku do 14 dnů od obdržení zboží.
  •     Při zasílání výrobků zpět zvolte, prosím, vhodný pevný obal ( krabice + ochraná výplň), aby při přepravě nebyl výrobek poškozen nebo pomačkán originální obal zboží.
  •     Zboží zasílejte pouze doporučeně, ne dobírkou.
  •     Pro vrácení peněz napište na průvodní dopis, který pošlete v balíčku s vráceným zbožím, číslo Vašeho bankovního účtu.

 

Peníze nevracíme poštovní složenkou!

 

10) Ostatní ustanovení

Veškeré údaje zveřejněné na webových stránkách prodávajícího jsou chráněny příslušnými právními předpisy. Tato ochrana se může dotýkat i práv jiných osob. Údaje zveřejněné na webových stránkách prodávajícího nesmějí být bez jeho souhlasu nebo souhlasu držitele autorských práv jakkoli dále kopírovány a zpřístupňovány třetím osobám. Prodávající neručí za věcnou správnost všech údajů zveřejněných na jeho webových stránkách a upozorňuje, že tyto údaje nejsou v žádném případě doporučením pro využití nabízeného zboží pro specifický účel použití zamýšlený zákazníkem.

Prodávající je oprávněn měnit obsah svých webových stránek jakož i sortiment nabízeného zboží a jejich ceny. Prodávající je oprávněn měnit obsah těchto obchodních podmínek, změna obchodních podmínek se nevztahuje na již uzavřené kupní smlouvy.


 

Copyright 2016 - 2018 © rajvyrobku.cz